סל השרותים שלנו

סקרי אבטחת מידע

מודעות עובדים

הטמעת מערכות אבטחת מידע

כתיבת נהלי אבטחת מידע
נהלי הקשחה ומסמכי מדיניות

תגובה לאירועי אבטחת מידע
וגיבוש המלצות לדרכי פעולה

הדרכות אבטחת מידע
ממוקדות אוכלוסייה

סריקות אוטומאטיות וידניות
של רשת הארגון

מיקור חוץ והשמה

מבדקי קבלה למערכות (ATP)

כתיבת מכרזים

מבדקי חדירה
תשתיתיים ואפליקטיביים

ביקורות ספק

התאמה לתקנים מקומיים
ובינלאומיים והכנה לביקורות אוצר

הערכת סיכונים למערכות ותהליכי IT

SOC Analysts

הנחיית פרוייקטי אבטחת מידע

Security Advisory

מינוי מנהלי אבטחת מידע

השוואת מוצרי אבטחת מידע

ביצוע Code Review