סל השרותים שלנו

4

כתיבת נהלי אבטחת מידע
נהלי הקשחה ומסמכי מדיניות

3

הטמעת מערכות אבטחת מידע

2

מודעות עובדים

pt_3

סקרי אבטחת מידע

8

מיקור חוץ והשמה

7

סריקות אוטומאטיות וידניות
של רשת הארגון

6

הדרכות אבטחת מידע
ממוקדות אוכלוסייה

5

תגובה לאירועי אבטחת מידע
וגיבוש המלצות לדרכי פעולה

cyber provider2

ביקורות ספק

11

מבדקי חדירה
תשתיתיים ואפליקטיביים

10

כתיבת מכרזים

9

מבדקי קבלה למערכות (ATP)

16

הנחיית פרוייקטי אבטחת מידע

soc analyst

SOC Analysts

14

הערכת סיכונים למערכות ותהליכי IT

13

התאמה לתקנים מקומיים
ובינלאומיים והכנה לביקורות אוצר

20

ביצוע Code Review

19

השוואת מוצרי אבטחת מידע

18

מינוי מנהלי אבטחת מידע

17

Security Advisory