אבטחת מידע 1

יש לך אנדרואיד? אפשר לפרוץ אותו בהודעת MMS אחת יש לך יש לך אנדרואיד? אפשר לפרוץ אותו בהודעת MMS אחת אנדרואיד? אפשר לפרוץ אותו בהודעת MMS אחת